Drepturi pentru toate sezoanele: Autoritatea Europeană a Muncii sprijină munca echitabilă pentru lucrătorii sezonieri

În data de 15 iunie 2021, Autoritatea Europeană a Muncii (AEM) a lansat campania de informare “Drepturi pentru toate sezoanele”, prin care atrage atenția asupra necesității de a promova condiții de muncă echitabile și sigure pentru lucrătorii sezonieri angajați în statele UE. Campania condusă de Autoritatea Europeană a Muncii împreună cu Comisia Europeană, Platforma europeană de combatere a muncii nedeclarate, rețeaua EURES, statele UE și partenerii sociali se va derula în perioada iunie-octombrie 2021.
Se estimează că, în fiecare an, aproximativ 850.000 de cetățeni europeni se angajează în activități sezoniere în afara țării lor de origine. Lucrătorii mobili sezonieri au aceleași drepturi la condiții de muncă echitabile și aceleași drepturi sociale, când lucrează în alt stat UE, ca și lucrătorii locali. Totuși, dată fiind natura temporară a muncii lor, pot fi mai vulnerabili la condiții precare de muncă și de viață, fraudă și abuz. Pandemia de Covid 19 a agravat condițiile lucrătorilor sezonieri și i-a expus la riscuri de îmbolnăvire.
Pentru a răspunde acestor provocări la fața locului și pentru a proteja condițiile de muncă echitabile ale lucrătorilor sezonieri, Autoritatea Europeană a Muncii derulează un Plan de Acțiune împreună  cu Comisia Europeană, Statele Membre UE și partenerii sociali. Ca parte a acestei acțiuni integrate, campania de comunicare “Drepturi pentru toate sezoanele” urmărește să crească conștientizarea lucrătorilor mobili sezonieri și a angajatorilor lor cu privire la drepturile și obligațiile lor, precum și la serviciile de consiliere disponibile.
Domnul Cosmin Boiangiu, Directorul Executiv al Autorității Europene a Muncii, a declarat: “AEM a fost creată pentru a sprijini statele UE și partenerii sociali pentru a se asigura că lucrătorii mobili și angajatorii beneficiază de condiții de muncă echitabile în statele UE. Lucrătorii sezonieri sunt esențiali pentru sectoare importante ale economiei noastre și activitatea lor a fost deosebit de vulnerabilă la impactul pandemiei de Covid 19. Suntem bucuroși să începem să ne îndeplinim misiunea, prin sprijinirea lor. Statele Membre UE și partenerii sociali știu că pot conta pe AEM pentru a crește conștientizarea cu privire la drepturi și obligații și pentru a sprijini aplicarea legislației europene și naționale. Munca echitabilă nu este sezonieră.”
Ca parte a Planului de Acțiune pentru lucrătorii sezonieri, AEM organizează, de asemenea, workshop-uri cu administrațiile naționale și partenerii sociali pentru a colecta  și face schimb de practici cu privire la diseminarea informațiilor și furnizarea asistenței și serviciilor disponibile pentru lucrătorii sezonieri și angajatorii lor. Autoritatea este, de asemenea, pregătită să sprijine inspecțiile transfrontaliere, coordonate și comune, care vizează sectoarele muncii sezoniere, schimbul de practici și metode cu inspectoratele de muncă naționale și să propună schimb de experiență între țările UE.
Pentru a afla mai multe despre campanie sau pentru a obține informații ca lucrător sezonier sau angajator, vizitați pagina web: https://www.ela.europa.eu/campaigns/rights-for-all-seasons