Buletinul informativ al ANOFM, pentru luna februarie, poate fi consultat aici

Cuprins Buletin informativ:

  Stadiul realizării Programului naţional de ocupare a forţei de muncă în luna ianuarie 2020

  Situaţia statistică a şomajului înregistrat în luna ianuarie 2020

 Stadiul realizării Planului naţional de formare profesională în luna ianuarie 2020

 Noi cursuri de formare profesională organizate în luna martie 2020, la nivel naţional

 Actori relevanţi de pe piaţa forţei de muncă pot deveni membri sau parteneri ai reţelei EURES

 Activitatea de comunicare cu mass-media din luna ianuarie a anului 2020