LISTA documentelor necesare potrivit legii pentru înregistrarea în evidenţele agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene şi a municipiului Bucureşti, acordarea indemnizaţiei de şomaj precum şi a măsurilor de stimulare a ocupării forţei de muncă finanţate din bugetul asigurărilor pentru şomaj adresate persoanelor în căutarea unui loc de muncă şi angajatorilor