CUPRINS

• Realizările Programului național de ocupare în anul 2022

• Situaţia statistică a şomajului înregistrat în luna decembrie 2022

• Realizările Planului naţional de formare profesională în anul 2022

• Noi cursuri de formare profesională organizate în luna februarie 2023, la nivel naţional

• Activitatea de comunicare cu mass-media din anul 2022

• Situația încadrării pe piața muncii a cetățenilor ucraineni, prin intermediul ANOFM la 25 ianuarie 2023