CUPRINS:

• Realizările Programului național de ocupare în luna ianuarie 2023

• Situaţia statistică a şomajului înregistrat în luna ianuarie 2023

• Realizările Planului naţional de formare profesională în luna ianuarie 2023

• Noi cursuri de formare profesională organizate în luna martie 2023, la nivel naţional

• Activitatea de comunicare cu mass-media în luna ianuarie 2023

• Baza de calcul a indemnizației de șomaj și a altor măsuri de stimulare a ocupării forței de muncă oferite de ANOFM se majorează de la 1 martie