CUPRINS:

• Realizările Programului național de ocupare în luna februarie 2023

• Situaţia statistică a şomajului înregistrat în luna februarie 2023

• Realizările Planului naţional de formare profesională în luna februarie 2023

• Noi cursuri de formare profesională organizate în luna aprilie 2023, la nivel naţional

• Activitatea de comunicare cu mass-media în luna februarie 2023

• Evaluarea agențiilor teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă și a centrelor de formare profesională