CUPRINS

• Stadiul realizării aplicării măsurilor de stimulare a forţei de muncă în luna aprilie 2022

• Situaţia statistică a şomajului înregistrat în luna aprilie 2022

• Stadiul realizării Planului naţional de formare profesională în luna aprilie 2022

• Noi cursuri de formare profesională organizate în luna iunie 2022, la nivel naţional

• Activitatea de comunicare cu mass-media din luna aprilie a anului 2022

• Luna mai – luna promovării economiei sociale