CUPRINS:

• Stadiul realizării aplicării măsurilor de stimulare a forţei de muncă în luna iunie 2022

• Situaţia statistică a şomajului înregistrat în luna iunie 2022

• Stadiul realizării Planului naţional de formare profesională în luna iunie 2022

• Noi cursuri de formare profesională organizate în luna august 2022, la nivel naţional

• Activitatea de comunicare cu mass-media din luna iunie a anului 2022

• Absolvenții de învățământ sunt așteptați să se înregistreze în evidenţele ANOFM