CUPRINS:

• Stadiul realizării aplicării măsurilor de stimulare a forţei de muncă în luna iulie 2022

• Situaţia statistică a şomajului înregistrat în luna iulie 2022

• Stadiul realizării Planului naţional de formare profesională în luna iulie 2022

• Noi cursuri de formare profesională organizate în luna septembrie 2022, la nivel naţional

• Activitatea de comunicare cu mass-media din luna iulie a anului 2022

• Situația încadrării pe piața muncii a cetățenilor ucraineni, prin intermediul ANOFM, la sfârșitul lunii august 2022