CUPRINS:

• Stadiul realizării aplicării măsurilor de stimulare a forţei de muncă în luna octombrie 2022

• Situaţia statistică a şomajului înregistrat în luna octombrie 2022

• Stadiul realizării Planului naţional de formare profesională în luna octombrie 2022

• Noi cursuri de formare profesională organizate în luna decembrie 2022, la nivel naţional

• Activitatea de comunicare cu mass-media din luna octombrie a anului 2022

• Peste 3.700 persoane angajate în urma bursei locurilor de muncă pentru absolvenţi