CUPRINS

• Realizările Programului național de ocupare în luna octombrie 2023

• Situaţia statistică a şomajului înregistrat în luna octombrie 2023

• Realizările Planului naţional de formare profesională în luna octombrie 2023

• Noi cursuri de formare profesională vor fi organizate în luna decembrie 2023, la nivel naţional

• Activitatea de comunicare cu mass-media în luna octombrie 2023

• Beneficii pentru angajatori și persoane aflate în cautarea unui loc de muncă, prin intermediul platformei unice (PULS)