Diseminare rezultate proiect „Relația SPO cu angajatorii – eSPOR”

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), dezvoltă până la sfârsitul anului în curs, proiectul „Relația SPO cu angajatorii – eSPOR”, în valoare de 18 milioane de euro, care are obiectiv modernizarea și adaptarea structurilor SPO de la nivel național și teritorial, prin introducerea unor noi servicii/ instrumente/ sisteme/ proceduri/ mecanisme care să crească gradul de satisfacție a clienților SPO, angajatori, persoane aflate în cautarea unui loc de muncă.

Proiectul vizeză:

– reducerea proceselor birocratice prin introducerea de servicii online bazate pe semnătură electronică în implementarea măsurilor de stimulare a ocupării forței de muncă dedicate angajatorilor,

– realizarea platformei unice-PULS, care sa integreze toate serviciile dedicate clienților SPO.

Rezultate proiectului au fost diseminate în cadrul unei sesiunii dedicate în perioada din 6-7 decembrie 2023. Printre cele mai importante menționăm:

• Raport de analiză a nevoilor reale ale angajatorilor, în relația cu ANOFM, care a avut la bază chestionarul operaționalizat pe www.anofm.ro, prin aplicare online (18.282 angajatori respondenți, cu 1.233.581 angajați)

• Analiză instituțională privind capacitatea de informatizare a serviciilor oferite de SPO.

• Metodologii și instrumente de lucru au fost elaborate/actualizate, testate și aplicate, respectiv:

• Metodologia de realizare a analizei pieței muncii (42 de analize județene)

• Metodologia privind fișa angajatorului – instrument de analiză și cunoaștere aprofundată a comportamentului unui angajator pe piața muncii, baza furnizării de servicii personalizate – pentru profilarea angajatorilor. Din datele gestionate la inceputul lunii decembrie a.c. experții în relația cu angajatorii au:

o oferit consultanță angajatorilor în cadrul a peste 51.000 sesiuni;

o consiliat un numar de peste 40.000 angajatori;

o completat fișă grup țintă pentru peste 35.000 angajatori.

• Metodologia de mediere pe baze de competențe. Experții în relația cu angajatorii au definit 7.364 de competențe pentru 692 de ocupatii.

Metodologia privind medierea muncii prin operațiuni de preselecție:

– pe baza competentelor declarate de angajatori ,12.312 someri unici au fost verificați in cadrul preselecției pentru 2.832 oferte de loc de munca, in cadrul a 4.568 operatiuni de preselectie, fiind obtinute 34.470 potriviri;

– au fost cuprinsi in grupul tinta 123378 someri.

Pentru validarea instrumentelor/metodologiilor s-au organizat la nivel de județe/Municipiul București 44 de focus group-uri cu reprezentații angajatorilor.

În vederea dezvoltarii de competențe pentru personalul propriu SPO, Cursul „Consultant în domeniul forței de muncă” s-a desfășurat pentru un număr de 264 angajați SPO, iar Cursul „Analist piața muncii” a fost parcurs de 81 persoane. Totodată, s-au organizat sesiuni de bune practici / instruire internă pentru un număr de 585 de angajați SPO, toate cursurile desfașurându-se la Centrul Național de Formare Profesională a Personalului Propriu (CNFPPP) Râșnov.

De asemenea, în cadrul proiectului, s-a dezvoltat un nou website ANOFM care va permite clienților săi ca informațiile, datele, aplicațiile, inclusiv Platforma PULS să poată fi identificate rapid și accesate cu ușurință.

Cu siguranță, cea mai importanta componenta a proiectului este dezvoltarea sistemului informatic integrat PULS, care va pune la dispoziția clienților SPO, angajatorilor, dar si persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca(PCLM), următoarele tipuri de funcționalități:

o Depunerea, solicitarea și eliberarea electronică de documente, inclusiv documente semnate cu semnătură electronică, și posibilitatea interacționării directe între angajatori și șomeri/ folosind inclusiv dispozitive mobile;

o Înregistrarea, crearea și consultarea on-line a profilelor de companie (profilul angajatorului) și a profilelor candidaților (șomeri);

o Declararea locurilor de muncă pe bază de competențe, identificarea și operarea rapidă a ofertelor repetitive, gestionarea flexibilă a acestora;

o Gestionarea obligațiilor asumate de angajatori/someri privind confirmarea statutului de beneficiar de măsuri de stimulare a ocupării forței de muncă, generarea și depunerea inclusiv cu semnătură electronică a documentelor necesare obținerii diferitelor subvenții, prime, stimulente financiare inclusiv cu module de verificare, aprobare, generare documente necesare.

Date și informații suplimentare despre beneficiile PULS găsiți aici:

https://www.anofm.ro/upload2/ANOFM/15526/Platforma_unica_PULS.pdf

Material realizat în cadrul „campaniei online de promovare a instrumentelor și serviciilor oferite de SPO, clienților săi”, prin proiectul „Relația SPO cu angajatorii – eSPOR”/ POCU/801/3/15/139164, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020.