Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă anunță scoaterea  la  concurs  a  unui  post  de expert tehnic extern, pentru activitățile desfășurate în cadrul proiectului “UNIT 5 RMD şi RMPD -Ucenicie și stagii pentru șomerii non-NEET din regiunile mai dezvoltate şi mai puţin dezvoltate” pe perioada derulării contractului de finanţare (05.04.2019-04.04.2022)

Candidații  vor  fi  selectați  conform  “Procedurii interne  de  recrutare  și  selecție  a  personalului necesar a fi încadrat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată pe posturi în afara organigramei” aprobată prin Ordinul președintelui ANOFM nr. 236/10.07.2018 (Anexa 5)

Candidații vor depune documentele la sediul instituției organizatoare care are calitatea de beneficiar/partener  din  strada  Avalanșei  nr.  20-22,  Sector  4,  București,  etajul  1,  Direcția Resurse Umane, Salarizare, Comunicare și Secretariatul Consilului de Administrație, până la data de 20.02.2020, ora 16.30. Selecţia dosarelor va avea loc în data de 21.02.2020.

Proba interviului se va desfăşura în data de 25.02.2020, la ora 9.00, cu candidaţii declaraţi admişi la selecţia dosarelor.

Persoana de contact: Carmen Stancu, expert tehnic proiect
e-mail: carmen.stancu@anofm.ro
tel: 021.303.98.58

Pentru mai multe informaţii consultaţi documentele ataşate.

ANUNŢ privind organizarea concursului pentru ocuparea unui post de expert tehnic extern în cadrul proiectului “UNIT 5 RMD şi RMPD – Ucenicie și stagii pentru șomerii non-NEET din regiunile mai dezvoltate şi mai puţin dezvoltate”

ANEXA 1 Formular de inscriere

ANEXA 2 Formular de disponibilitateANEXA 2 Formular de disponibilitate

ANEXA 3 Bibliografie

ANEXA 4 Probele selectiei

ANEXA 5 Procedura Selectie personal incadrat pe durata determinata in afara organigramei

Rezultat selectie dosare 21.02.2020

Raport final concurs expert tehnic extern – 25.02.2020