Anunt_concurs_UNIT_5_RMD_RMPD-1_expert_tehnic extern – 19.10.2020

ANEXA_1_Formular_de_inscriere

ANEXA_2_Formular_de_disponibilitate

ANEXA_3_Bibliografie

ANEXA_4_Probele_selectiei

ANEXA_5_Procedura_Selectie_personal_incadrat_pe_durata_determinata_in_afara_organigramei

Rezultat etapa 1 si 2 concurs expert tehnic extern UNIT 5 RMD și RMPD

Rezultat etapa 3 interviu concurs expert tehnic extern UNIT 5 și RMPD

Raport final concurs expert extern UNIT 5 RMD și RMPD