Consultare publică încheiată

Atașat prezentului anunţ se regăseşte, spre consultare publică, proiectul de ordin al președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă pentru modificarea şi completarea Procedurii privind  privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă nr. 279/2004.

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu privire la acest proiect de act normativ, pot fi transmise la adresa de e-mail: anofm@anofm.gov.ro, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării pe site, respectiv în perioada 05.04.2023 – 14.04.2023.