Consultare publică încheiată

În vederea asigurării ducerii la îndeplinire a prevederilor art. 58 alin.(4) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 8^1 din Procedurile privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă, modalităţile de finanţare şi instrucţiunile de implementare ale acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.377/2002, cu modificările şi completările ulterioare, ataşat prezentului anunţ se regăseşte, spre consultare publică,

“Procedura de profilare a persoanelor în căutarea unui loc de muncă înregistrate la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă”

În acest sens, persoanele interesate pot transmite eventualele observaţii şi/sau propuneri la adresa de email: ciprian.simion@anofm.gov.ro, până cel târziu la data de 26.12.2022.

Publicat astăzi, 14.12.2022.