Raport anual privind transparența decizională aferent anului 2021 – Legea nr. 52/2003