ANEXA_-_declaratie_RO.pdf – Declarație pe propria răspundere privind îndeplinirea condițiilor de calificare profesională şi
experiență în activitate necesare ocupării locului de muncă
ANEXA_-_declaratie_UA.pdf – Декларація на власну відповідальність щодо виконання умов професійної кваліфікації та
досвіду діяльності, необхідних для прийняття на роботу