Fii
partenerul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) în
formarea, perfecționarea și alegerea viitorilor angajați!


eSPOR, intermediar în relația cu angajatorii!

 

Știm cât de important este să lucrezi
cu persoane bine pregătite, de aceea, în calitate de Serviciu Public de Ocupare
ne dorim să răspundem eficient nevoilor tale, în formarea, perfecționarea și
alegerea viitorilor angajați!


Având în vedere că șomerii înregistrați
la agențiile județene pentru ocuparea forței de 
muncă pot fi viitorii tăi angajați,
este important  să  oferim cursuri de formare profesionala în
funcție de nevoile tale!

 

Nevoia de adaptare a planurilor de formare profesională la nivel local, regional la cerințele pieței muncii este un deziderat al reformei SPO.

In demersul nostru de a raspunde solicitărilor angajatorilor, în programele de formare profesională și în procesele de evaluare a competențelor organizate de ANOFM, în perioada ianuarie – august 2023, au fost cuprinse 19.292 persoane, dintr-un total de 28.877 persoane propuse pentru anul curent.

Este evident ca numărul contează mai puțin în detrimentul unei formări de calitate, adecvate nevoilor angajatorilor. Totuși, 11.921 persoane (61,79% din total) au participat la programe organizate de centrele regionale de formare profesionala (CRFPA) şi centrele proprii din structura agenţiilor judeţene, 7.294 persoane au participat la programe de formare profesională și procese de evaluare a competențelor organizate prin intermediul furnizorilor de formare profesională autorizaţi și 77 persoane au fost cuprinse în programe de ucenicie.

Proiectul eSPOR implementat de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) reprezintă oportunitatea ideală pentru dezvoltarea unor instrumente, metodologii de lucru care au drept scop, medierea muncii pe bază de competențe la nivelul agențiilor teritoriale, adaptarea resurselor umane la cerinţele pieţei muncii actuale prin furnizarea de cursuri de formare profesională care să contribuie la atenuarea dezechilibrelor de pe piața muncii din punctul de vedere al acoperirii deficitului de forța de muncă calificată.

Este evident că formarea potrivită îmbunătățește perspectivele de carieră, pentru cei care intră pe piața muncii, se întorc la locul de muncă după o pauză sau aleg să se reprofileze, și totodată reprezintă pentru angajatori soluția pentru dezvoltarea afacerii.

Pentru a diversifica si adapta specificul cursurilor la necesitatile reale, este nevoie sa mărim numarul angajatorilor din toate regiunile de dezvoltare ale țării, care ne transmit nevoile lor de formare pentru fundamentarea Planul Naţional de Formare Profesională pentru 2024.

Este motivul pentru care propunem să valorificam opiniile angajatorilor în urma completării online a unui chestionar de nevoi, realizat in cadrul proiectului eSPOR.

În funcție de meseriile pe care le enumeri, putem stabili programele de formare profesională pe care le organizăm!

Completează CHESTIONARUL! https://www.anofm.ro/chestionare/index.html

Perioada de aplicare: septembrie-octombrie 2023

Informaţiile rezultate ca şi prognozele care se realizează în cadrul proiectului eSPOR au ca scop surprinderea dinamicii pieței muncii și identificarea nevoilor de formare ale salariaților angajatorilor, precum și a tendințelor privind ocuparea forței de muncă în perioada următoare.

Totodată, menționăm pentru cei interesați, că prognoza cursurilor organizare de ANOFM, în funcție de județ, meserie/ocupație, număr cursuri și persoane, până la sfârșitul anului 2023 poate fi vizualizată pe site-ul www.anofm.ro și pe site-urile tuturor agențiilor județene pentru ocuparea forței de muncă.

Material realizat în cadrul „campaniei online de promovare a instrumentelor și serviciilor oferite de SPO, clienților săi”, prin proiectul „Relația SPO cu angajatorii – eSPOR”/ POCU/801/3/15/139164, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020.