Cunoașterea
comportamentului unui angajator pe piața muncii,

 baza furnizării de servicii personalizate

     

 

Inregistrează-te și beneficiază de serviciile ANOFM!

www.anofm.ro/serviciionlineangajatori

 

 

Dezideratul fiecărui serviciul public de ocupare, în speță Agenția Națională pentru
Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM)
www.anofm.ro este de a furniza servicii
personalizate.

Cu cât gradul de cunoaștere a clientului este mai mare, cu atât
serviciile furnizate vor putea fi personalizate mai mult, în așa fel încât să
corespundă așteptărilor acestuia.

Instrumentul principal care permite
concentrarea tuturor informațiilor privitoare la un angajator este – Fișa
angajatorului, instrument de analiză dezvoltat prin proiectul eSPOR
  și aflat în implementare la nivelul tuturor
agențiilor județene de ocupare, de la 1 februarie 2023.

 

Necesitatea colectării
informațiilor
până la un nivel de detaliere face posibil ca angajatorii să
poata beneficia de măsuri dedicate, respectiv de mediere pe locul de muncă
declarat vacant cu persoane potrivite din baza noastră de date, să identifice
facil eligibilitatea pentru subvenții sau alte beneficii acordate pentru
stimularea ocupării din bugetul asigurărilor pentru șomaj, gestionat de ANOFM
și din fonduri europene. Totodată, este important, că informațiile pot fi
ulterior agregate în analize ale pieței muncii, la nivel
județean/regional/național, care să permită factorilor decidenți luarea de
hotărâri adecvate situației concrete.

 

Imbunătățirea relației noastre cu angajatorii este cheia unui
parteneriat viabil.  Proiectul eSPOR a
creat posibilitatea intensificarii acestei colaborari, în mod special prin
desfășurarea de focus grupuri în fiecare județ, prin participarea la analize pe
baz
ă de chestionare.
Numarul mare de participanți, în calitate de respondenți la aceste instrumente
de lucru este o dovadă a interesului crescut, deopotriva a angajatorilor dar și
a experților ANOFM cu privire la dinamica pieței muncii. Ca urmare, la acest
moment, în
Platforma Servicii online a ANOFM sunt înregistrați 131.914 angajatori și un numar de 789.859 oferte de locuri de muncă, introduse.

 

In primele opt luni ale anului
2023, prin intermediul ANOFM au fost încadrate în muncă 128.434 persoane, din
care 27.335 sunt tineri NEET. Nivelul de pregătire al persoanelor pentru care a
fost identificat un loc de muncă arată că cele mai multe au studii liceale
(42.629), gimnaziale (31.418), profesionale (29.497), 12.726 fiind cu studii
universitare. Un clasament al judeţelor cu cele mai multe persoane angajate
arată că București ocupă primul loc (13.952), urmat de Timiș (7.370) și Neamț
(5.230).

 

Incurajăm
angajatorii să se înregistreze și să declarare locurile de muncă vacante la
agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă, în regim on line!


Serviciul este disponibil pentru angajatori prin
accesarea meniului – Servicii online și
selectarea item-ului Angajatori.


Această platformă va rămâne în funcțiune până la
finalizarea platformei unice de livrare
a servicii pentru angajatori (PULS

, pe care o vom prezenta încă din faza de testare!


Suntem aici, accesează: https://www.anofm.ro/serviciionline/serviciionlineangajatori

 


Material realizat
în cadrul „campaniei online de promovare a instrumentelor și serviciilor
oferite de SPO, clienților săi”, prin
proiectul „Relația SPO cu angajatorii – eSPOR”/ POCU/801/3/15/139164,
cofinanţat din Fondul Social European prin
Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020.