Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă organizează în data de 04.05.2020, la sediul instituției, concurs/examen de promovare în grad profesional.

Dosarele de concurs se depun de către candidați în termen de 20 de zile, respectiv in perioada, 03.04.2020 – 22.04.2020 și conțin obligatoriu actele prevăzute la art. 127 din Hotărârea de Guvern nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici.

Persoana de contact: Elena Teodorescu, consilier superior în cadrul Direcției Resurse Umane, Salarizare, Comunicare și Secretariatul Consiliului de Administrație, nr. telefon 021.303.98.58, adresa e-mail elena.teodorescu@anofm.ro

Bibliografie