HOTĂRÂRE nr. 696 din 25 mai 2022
pentru modificarea Statutului Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.610/2006, precum şi pentru reorganizarea activităţii de audit public intern de la nivelul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi de la nivelul agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene şi a municipiului Bucureşti