ORDIN nr.
1.073 din 28 decembrie 2022

pentru
modificarea şi completarea Procedurii de profilare a persoanelor în
căutarea unui loc de muncă înregistrate la agenţiile pentru ocuparea forţei de
muncă, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea
Forţei de Muncă nr. 11/2018

EMITENT:

Agenţia
Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă

PUBLICAT ÎN:

Monitorul
Oficial nr. 44 din 16 ianuarie 2023

Data Intrarii in vigoare: 01 Februarie 2023