Lista funcțiilor care intră în categoria personalului plătit din
fonduri publice din cadrul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de
Muncă.

Document publicat în temeiul art. 33 din Legea-cadru nr.
153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu
modificările și completările ulterioare.