Lista funcțiilor care intră în categoria personalului plătit din fonduri publice din cadrul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă.

Document publicat în temeiul art. 33 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.