Lista funcțiilor care intră în categoria personalului plătit
din fonduri publice din cadrul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de
Muncă 

Document publicat în temeiul art. 33 din Legea-cadru nr.
153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu
modificările și completările ulterioare

Salarii_-_1.04.2020.pdf

Salarii_-_30.09.2020.pdf

Salarii – 31.03.2021