Lista funcțiilor care intră în categoria personalului plătit din fonduri publice din cadrul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă la data de 31.01.2020.

Document publicat în temeiul art. 33 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare