Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002
privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de
munca, aprobate prin Hotararea Guvernului nr.174/2002