ORDIN
nr. 1.393 din 15 septembrie 2020

 

privind
aprobarea modelului cererii și al documentelor prevăzute la art. 1 alin. (2)
din Hotărârea Guvernului nr. 719/2020 pentru aprobarea procedurii de decontare
și de plată a sumelor acordate în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr.
132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în
contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului
SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă

Emintent:
MINISTERUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE

Publicat
în  MONITORUL OFICIAL nr. 850 din 16
septembrie 2020