ORDIN nr. 1.426 din 21 septembrie 2020 privind
modificarea Ordinului ministrului muncii şi protecţiei sociale nr. 741/2020 pentru
aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. XII alin. (1) din Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor
acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei
sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea
coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările şi completările aduse prin Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului nr. 32/2020 pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi
completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în
domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate
de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 şi pentru stabilirea unor măsuri
suplimentare de protecţie socială.