ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 220 din 30 decembrie 2020
privind aplicarea unor măsuri de protecţie socială după 1 ianuarie 2021 în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru modificarea unor acte normative