Procedura de acordare de către Agenţiile pentru Ocuparea Forţei de Muncă judeţene precum şi a municipiului Bucureşti,
din bugetul asigurărilor pentru şomaj, a sumelor prevăzute de art. I alin. (1) din
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 220/2020
privind aplicarea unor
măsuri de protecție socială după 1 ianuarie 2021, în contextul răspândirii
coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea unor acte
normative, aprobată prin Ordinul nr. 2/06.01.2021 al Președintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă și modificată prin Ordinul nr. 349/30.08.2021 al Președintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă.