Programul_National_de_Formare_Profesionala_2017.pdf

Anexa_1.pdf Anexa_2.pdf Anexa_3.pdf Anexa_4.pdf Anexa_5.pdf 

Planul National de Formare Profesionala pentru anul 2017, isi propune urmatoarele obiective generale:

  • cresterea numarului de persoane aflate in cautarea unui loc de munca, cuprinse in programe  de  formare  profesionala  si  evaluare  de  competente  dobandite  in  sistem informal si nonformal;
  • cresterea numarului de contracte  de  ucenicie  incheiate,  cu  accent  pe  persoanele tinere;
  • cresterea gradului de calificare al persoanelor apartinand grupurilor dezavantajate, cu focalizare pe urmatoarele grupuri tinta:

             – tineri cu varsta sub 25 de ani;
             – persoane cu varsta peste 45 de ani;
             – someri de lunga durata;
             – femei;
             – persoane cu dezabilitati;
             – romi;
             – persoane din mediu rural.

Obiectivele specifice ale Planului Naţional de Formare Profesională sunt, în principal:

  • creşterea  participării  la  formare  a  persoanelor  aflate  în  căutarea  unui  loc  de muncă, în special a şomerilor de lungă durată;
  • încurajarea  traseelor  de  formare  flexibile,  cu  focalizare  pe ucenicie  la  locul  de muncă şi stagii;
  • întărirea cooperării în domeniul formării profesionale şi evaluării de competenţe pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, cu focalizare pe grupurile țintă, în vederea creşterii şanselor de ocupare ale acestora;
  • dezvoltarea  unei  resurse  umane  cu  un  nivel  înalt  de  calificare  şi  competenţe adaptate la cerinţele pieţei muncii, conform obiectivelor cuprinse în Strategia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă 2014-2020.