Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) implementează pe o perioadă de 36 de luni, proiectul „PRO ACCES BUCUREȘTI – ILFOV – Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă pentru șomeri și inactivi”, cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 (POCU).

Prin intermediul acestui proiect, ANOFM și-a propus să susțină financiar, din FSE, măsurile active acordate de Agenția Municipală pentru Ocuparea Forței de Muncă București (AMOFM București) și de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Ilfov (AJOFM Ilfov), în perioada 2014-2021, pentru ocuparea unui număr de 2.481 de beneficiari, aflați în evidențele acestora. Menționăm că pentru perioada 2014 – 2018 cheltuielile sunt retrospective.

Creșterea oportunităților pentru încadrarea a 2.481 de șomeri non-NEET, înregistrați la SPO și persoane inactive non-NEET prin stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă constituie obiectivul principal al proiectului. 

Obiectivele specifice ale proiectului prevăd pe de-o parte stimularea ocupării șomerilor non-NEET înregistrați la Serviciul Public de Ocupare prin acordarea unor prime de mobilitate pentru număr de 1.152 de persoane, iar pe de altă parte stimularea ocupării șomerilor non-NEET înregistrați la Serviciul Public de Ocupare/persoanelor inactive non-NEET prin subvenționarea locurilor de muncă pentru un număr de 1.329 de persoane.

Proiectul va fi implementat cu sprijinul Agenției Municipale pentru Ocuparea Forței de Muncă București și Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Ilfov.

Bugetul proiectului este de aproximativ  6.400.420 de euro (29.930.926 lei), din care aprox. 5.120.336 de euro (23.944.741 lei) cheltuieli totale nerambursabile (curs 1 euro = 4,676 lei).

Comunicat_de_presa.pdf

Informare_GDPR.pdf

Fisa_proiect_PRO_ACCES_Bucuresti-Ilfov.pdf

Broșură_electronică.pdf

Informare – prima de activare

Broșură actualizată PRO ACCES ALTERNATIV BI – rezultate 13 luni

Raport de activitate PRO ACCES BI 13 luni de implementare

Concurs pentru ocuparea postului de manager al proiectului PRO ACCES ALTERNATIV BUCUREŞTI ILFOV- Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă pentru șomeri și inactivi POCU/479/3/13/127204