Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă implementează pe o perioadă de 36 de luni, proiectul „PRO ACCES ALTERNATIV RMPD – Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă pentru șomeri și inactivi”, POCU/279/3/13/125311, cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 (POCU).

Prin intermediul acestui proiect, ANOFM și-a propus să susțină financiar, din FSE, măsurile active acordate de AJOFM în perioada 2014- 2021, pentru încadrarea a 110.540 de șomeri non-NEETs aflați în evidențele acestora (pentru perioada 2014 – 2018 cheltuielile sunt retrospective).

Obiectivul general al proiectului îl constituie creșterea oportunităților încadrării în muncă, atât a 110.540 șomeri non-NEET, înregistrați în evidențele ANOFM, cât și a persoanelor inactive non-NEET.

Obiectivele specifice ale proiectului prevăd pe de-o parte stimularea ocupării șomerilor non-NEET prin acordarea unor prime de mobilitate, iar pe de altă parte stimularea ocupării șomerilor non-NEET/persoanelor inactive non-NEET prin subvenționarea locurilor de muncă. Subvențiile acordate angajatorilor sunt în cuantum 2.250 lei/lună/persoană încadrată în muncă.

Proiectul va fi implementat cu sprijinul AJOFM din cele 7 regiuni eligibile conform cererii de finanțare, respectiv Centru, Nord-Est, Nord-Vest, Sud-Muntenia, Sud-Est, Sud-Vest Oltenia și Vest.

Bugetul proiectului fiind de aproximativ 265.359.153,25 de euro (1.220.386.745,84 lei) din care aprox. 225.555.280,27 de euro (1.037.328.733,97 lei) cheltuieli totale nerambursabile (curs 1 euro = 4,599 lei).
Perioada de implementare este 
1
August 2018 – 31 Iulie 2021.

Comunicat de presă

Informare_GDPR.pdf

Fișă proiect

Informare realizări 2018

Broșura proiectului

Raport de activitate 1

Broșură electronică actualizată