AFIS_PROACCES_2_.pdf

Proiectul „PROACCES
2
Stimularea mobilității și
subvenționarea locurilor de muncă
pentru
șomeri și inactivi” este cofinanţat din Fondul Social European (FSE) prin
Programul Operațional Capital Uman 2014 2020, Axa prioritară 3 Locuri de muncă pentru toți şi se implementează în regiunile (Centru, SudMuntenia, SudVest Oltenia, NordEst, NordVest,
Sud
Est, Vest, BucureştiIlfov).

Prin intermediul acestui proiect, ANOFM șia propus să susțină financiar, din FSE, măsurile active acordate de agențiile
județene pentru ocuparea forței de muncă
(AJOFM)
în perioada
ianuarie 2018–mai
2022, pentru încadrarea a 12.000 de
șomeri
nonNEETs înregistraţi
la Serviciul Public de
Ocupare
/persoane
le inactive nonNEET.

Informare GDPR PROACCES 2

Informare proiect „PROACCES 2 – Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă pentru șomeri și inactivi”

Comunicat – PROACCES 2 – 25.06.2019

Afiș prezentare proiect PROACCES 2

Broșură prezentare proiect PROACCES 2

Raport activitate perioada iunie
2019 – iunie 2020 PROACCES 2

Raport activitate perioada iunie 2019 – decembrie 2020 PROACCES 2

Brosura PROACCES 2 perioada 2019 2020