141 programe de formare profesională vor începe în luna iulie
2021, la nivel național.

Lista cursurilor de formare profesională, prognozate a
demara în luna iulie, poate fi consultata aici.