Consultare publica incheiata

În vederea asigurării aplicării prevederilor legale în vigoare și a efectuării demersurilor necesare pentru accesarea drepturilor prevăzute la art. I alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.220/2020 de către persoanele îndeptățite, atașat prezentului anunţ se regăseşte, spre consultare publică,

proiectul de ordin al președintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă pentru aprobarea “ Procedurii de acordare a sumelor prevăzute de art. I alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 220/2020 privind aplicarea unor măsuri de protecție socială după 1 ianuarie 2021în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea unor acte normative”

Astfel cum dispun expres prevederile art. I alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 220/2020 privind aplicarea unor măsuri de protecție socială după 1 ianuarie 2021 în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea unor acte normative, procedura de acordare a sumelor prevăzute la art. I alin. (1) din această ordonanță de urgență se stabileşte prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 5 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a ordonanţei de urgenţă.

Faţă de prevederile exprese invocate, a fost elaborat prezentul proiect de ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, prin care se stabileşte procedura de acordare de către agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene precum şi a municipiului Bucureşti, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, a sumelor prevăzute de art. I alin. (1) din ordonanţa de urgenţă menţionată.

În acest sens, persoanele interesate pot transmite eventualele observaţii şi/sau propuneri la adresa anofm@anofm.ro.