Consultare publica incheiata

În vederea asigurării aplicării prevederilor legale în vigoare și a efectuării demersurilor necesare pentru accesarea drepturilor prevăzute de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.147/2020 de către persoanele îndeptățite, atașat prezentului anunţ se regăseşte, spre
consultare publică,

proiectul de ordin pentru aprobarea “Procedurii de decontare a sumelor pentru plata
indemnizației pentru fiecare zi liberă acordată în condițiile art. 1
din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.147/2020 privind acordarea
unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în
situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun
prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile
de educație timpurie antepreșcolară, ca urmare a răspândirii
coronavirusului SARS-CoV-2, a documentelor justificative precum și a
modelului acestora”.

În acest sens, persoanele interesate pot transmite eventualele observaţii şi/sau propuneri la adresa anofm@anofm.ro.