Consultare publica incheiata

În vederea simplificării modului de accesare a serviciilor publice de
ocupare oferite cetăţenilor, ataşat prezentului anunţ se regăseşte, spre
consultare publică, Proiectul de ordin privind modificarea si completarea  “Procedurii
de primire şi de soluţionare a cererilor de loc de muncă sau
indemnizaţie de şomaj” , aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei
Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă nr. 85/2002.

În acest sens, persoanele interesate pot transmite eventualele observaţii şi/sau propuneri la adresa anofm@anofm.ro.

Consultarea publică este în vigoare începând de azi, 13.03.2020, pâna în data de 23.03.2020

Proiect de Ordin