Raport privind stadiul realizării planului naţional de formare profesională la 29.02.2020