Raport privind stadiul realizării planului naţional de formare profesională la 31.01.2020