Raport privind programele de formare profesionala organizate de ANOFM – iulie 2021