Raport privind programele de formare profesionala organizate de ANOFM – iunie 2021