Raport privind programele de formare profesionala organizate
de ANOFM – mai 2021