În conformitate cu prevederile Legii 76/2002 privind
sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu
modificările şi completările ulterioare, Agenţia Naţională pentru Ocuparea
Forţei de Muncă asigură promovarea participării pe piaţa muncii a tinerilor cu
risc de marginalizare socială  prin:
acompaniament social personalizat, activităţi de informare şi promovare a
intereselor tinerilor cu risc de marginalizare socială în rândul angajatorilor
şi subvenţionarea locului de muncă.

Acompaniamentul social personalizat se realizează de către
Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă prin intermediul agenţiilor
pentru ocuparea forţei de muncă teritoriale, în baza unui contract de
solidaritate (a cărui durata este de minim 
1 an și de maxim 3 ani), şi constituie un ansamblu de servicii care se
acordă în mod gratuit tinerilor cu risc de marginalizare socială şi constau în:

– informare şi consiliere profesională;

– mediere a muncii;

– plasare în muncă la un angajator a cărui ofertă de loc de
muncă a fost selectată ca fiind corespunzătoare pregătirii profesionale şi
altor condiţii cuprinse în dosarul întocmit la înregistrarea ca persoană în
căutarea unui loc de muncă, în evidenţa agenţiei pentru ocuparea forţei de
muncă.

Prin tânăr cu risc de marginalizare socială se înțelege
persoana cu vârsta cuprinsă între 16-26 de ani, care este șomer în accepțiunea
Legii nr. 76/2002 cu modificările și completările ulterioare, se înregistrează
la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază teritorială îşi are
domiciliul sau, după caz, reşedinţa şi se încadrează în una dintre următoarele
categorii:

a) se află în sistemul de protecţie a copilului sau provine
din acest sistem;  

b) are dizabilităţi;

c) nu are familie sau familia nu îi poate asigura
întreţinerea;

d) are copii în întreţinere;

e) a executat una sau mai multe pedepse privative de
libertate;

f) este victimă a traficului de persoane.

Stadiul aplicării măsurilor de acompaniament
personalizat  pentru tinerii cu risc de
marginalizare socială pentru trimestrul I 2021

Stadiul aplicării măsurilor de acompaniament personalizat  pentru tinerii cu risc de marginalizare socială pentru trimestrul II 2021 

Stadiul aplicării măsurilor de acompaniament personalizat  pentru tinerii cu risc de marginalizare socială pentru trimestrul III 2021

Stadiul aplicării măsurilor de acompaniament personalizat  pentru tinerii cu risc de marginalizare socială pentru trimestrul IV 2021