În conformitate cu prevederile Legii 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă asigură promovarea participării pe piaţa muncii a tinerilor cu risc de marginalizare socială  prin: acompaniament social personalizat, activităţi de informare şi promovare a intereselor tinerilor cu risc de marginalizare socială în rândul angajatorilor şi subvenţionarea locului de muncă.

Acompaniamentul social personalizat se realizează de către Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă prin intermediul agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă teritoriale, în baza unui contract de solidaritate (a cărui durata este de minim  1 an și de maxim 3 ani), şi constituie un ansamblu de servicii care se acordă în mod gratuit tinerilor cu risc de marginalizare socială şi constau în:

– informare şi consiliere profesională;

– mediere a muncii;

– plasare în muncă la un angajator a cărui ofertă de loc de muncă a fost selectată ca fiind corespunzătoare pregătirii profesionale şi altor condiţii cuprinse în dosarul întocmit la înregistrarea ca persoană în căutarea unui loc de muncă, în evidenţa agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă.

Prin
tânăr cu risc de marginalizare socială se înțelege persoana cu vârsta cuprinsă
între 16-26 de ani, care este șomer în accepțiunea Legii nr. 76/2002 cu
modificările și completările ulterioare, se înregistrează la agenţia pentru
ocuparea forţei de muncă în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau,
după caz, reşedinţa şi se încadrează în una dintre următoarele categorii:

a) se
află în sistemul de protecţie a copilului sau provine din acest sistem;   

b) are
dizabilităţi;

c) nu
are familie sau familia nu îi poate asigura întreţinerea;

d) are
copii în întreţinere;

e) a
executat una sau mai multe pedepse privative de libertate;

f)
este victimă a traficului de persoane.

Stadiul aplicării măsurilor de acompaniament personalizat pentru tinerii cu risc de marginalizare socială – trimestrul I 2020

Stadiul aplicării măsurilor de acompaniament personalizat pentru tinerii cu risc de marginalizare socială – trimestrul II 2020

Stadiul aplicării măsurilor de acompaniament personalizat pentru tinerii cu risc de marginalizare socială – trimestrul III 2020

Stadiul aplicării măsurilor de acompaniament personalizat pentru tinerii cu risc de marginalizare socială – trimestrul IV 2020