În conformitate cu atribuţiile ce-i revin din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările și completările ulterioare, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) a întocmit Programul național de ocupare pentru tinerii cu risc de marginalizare socială pentru anul 2019, care urmăreşte aplicarea politicilor şi strategiilor din domeniul ocupării forţei de muncă.

Obiectivul general al Programului este promovarea participării pe piaţa muncii a tinerilor cu risc de  marginalizare socială. 

Obiectivele specifice ale Programului de ocupare pentru tinerii cu risc de  marginalizare socială pentru anul 2019 sunt:

– asigurarea acompaniamentului social personalizat de către Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă prin intermediul agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă teritoriale, în baza unui contract de solidaritate; 

– stimularea angajatorilor de inserţie pentru încadrarea tinerilor cu risc de marginalizare socială.

Prin tânăr cu risc de marginalizare socială se înțelege persoana cu vârsta cuprinsă între 16-26 de ani, care este șomer în accepțiunea Legii nr. 76/2002 cu modificările și completările ulterioare, se înregistrează la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau, după caz, reşedinţa şi se încadrează în una dintre următoarele categorii:

a) se află în sistemul de protecţie a copilului sau provine din acest sistem;                                               

b) are dizabilităţi;

c) nu are familie sau familia nu îi poate asigura întreţinerea;

d) are copii în întreţinere;

e) a executat una sau mai multe pedepse privative de libertate;

f) este victimă a traficului de persoane.

Anexa Program Ocupare pentru tinerii cu risc de marginalizare socială pentru anul 2019

Stadiul realizării Programului național de ocupare pentru tinerii cu risc de marginalizare socială – trimestrul I