POCU/801/3/15/139164

Agenţia Naţională pentru
Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM), în calitate de beneficiar,
împreună cu
Centrul Național de Formare Profesională a Personalului Propriu Râșnov (CNFPPP
Râșnov), dar și
cu sprijinul agenţiilor județene pentru ocuparea forţei de muncă din toate
regiunile de dezvoltare ale României, implementează,
pe o perioadă de 36 de luni, proiectul „Relația SPO cu angajatorii – eSPOR”, cofinanțat din Fondul Social European
(FSE) prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 (POCU).

Obiectivul general îl reprezintă modernizarea și adaptarea structurilor
SPO de la nivel național și teritorial, acest lucru ducând atât la creșterea
gradului de satisfacție a clienților Serviciului Public de Ocupare (SPO), cât
și la difersificarea serviciilor oferite angajatorilor.

Totodată, obiectivele
specifice
sunt prezentate, după cum urmează:

-adaptarea serviciilor
dedicate angajatorilor în funcție de nevoile acestora prin elaborarea unui set
de proceduri simplificate, cu rolul reducerii proceselor birocratice;

-creșterea gradului
de satisfacție a clienților SPO – angajatori – prin implementarea acestora
;

-dobandirea și dezvoltarea
de
noi competențe pentru personalul SPO.

În ceea ce privește grupul țintă, acesta este prezentat,
astfel:

1. Personalul propriu care cuprinde atât personalul
de conducere cât și pe cel de execuție din cadrul unităților centrale și
teritoriale ale SPO, din cele 8 regiuni de dezvoltare ale României,
reprezentând 905 persoane, aceștia fiind beneficiarii programelor de formare
profesională/instruireîn vederea obținerii de competențe suplimentare în
domeniul de activitate;

2. Instituții ale SPO reprezentate prin
cele 42 agenții teritoriale;

3. Actuali și
potențiali clienți ai SPO:

– minim 21.000
angajatori;

– minim 105.000
șomeri mediați.

SCOPUL proiectului îl reprezintă crearea unei PlatformeUnică de Livrare a
Serviciilor, în care vor fi integrate toate serviciile dedicate angajatorilor,
facilitându-se, astfel, interacțiunea acestora cu agențiile teritoriale pentru
ocuparea forței de muncă, în special prin creșterea eficienței în cadrula
activității de depunere a documentelor, reducându-se, substanțial, timpul
alocat acestei activități.

BUGETUL estimat al proiectului:

-17.812.298 euro (86.769.049 lei), din care, aproximativ, 15.039.874 euro reprezintă cheltuieli totale nerambursabile, la cursul de referință al BNR
1 euro = 4,8 lei.

Concurs pentru ocuparea funcției de manager ANOFM și a funcției de expert mass-media intern din cadrul proiectului „Relatia SPO cu angajatorii – eSPOR”

Anunț selectie experti ANOFM membri in Grupul de Lucru pe Instrumente si Strategii

Rezultat selecție dosare

Rezultat final interviu

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, cu sediul în București, Str. Avalanșei nr. 20-22, organizează selecția pentru ocuparea celor două posturi vacante de experți tehnici interni din cadrul proiectului „Relația SPO cu angajatorii – eSPOR”, în perioada 1-10 septembrie 2021.

ANUNŢ privind organizarea concursului pentru ocuparea a 3 posturi de expert tehnic extern în cadrul proiectului „Relația SPO cu angajatorii – eSPOR”.

ANUNŢ privind organizarea concursului pentru ocuparea a două posturi de expert tehnic extern în cadrul proiectului „Relația SPO cu angajatorii – eSPOR”

ANUNT pentru ocuparea a 129 de posturi de experți relația cu angajatorii în cadrul proiectului „Relația SPO cu angajatorii – eSPOR”

ANUNȚ selecție pentru ocuparea a 3 posturi de experți tehnici interni – proiect „Relația SPO cu angajatorii – eSPOR”

ANUNȚ privind organizarea selecției pentru ocuparea a 43 de posturi de coordonatori județeni – proiectul ”eSPOR”

ANUNT privind organizarea selectiei pentru ocuparea unui post de responsabil financiar pentru proiectul „Relatia SPO cu angajatorii – eSPOR”

Anunț privind organizarea selecției pentru ocuparea a unui post de expert tehnic intern în cadrul proiectului „Relația SPO cu angajatorii – eSPOR”

Anunț privind organizarea selecției pentru ocuparea a unui post de expert mass-media în cadrul proiectului „Relația SPO cu angajatorii – eSPOR”

Anunț selecție expert tehnic intern – proiect eSPOR

Anunț selecție membru GLIS – proiect eSPOR

Anunț selecție expert național analiză și prognoză – proiect eSPOR

ANUNT privind organizarea concursului pentru ocuparea unui post de expert sociolog in afara organigramei ANOFM in cadrul proiectului „Relatia SPO cu angajatorii – eSPOR”

ANUNȚ privind organizarea selecției pentru ocuparea a șase posturi de responsabili regionali interni în cadrul proiectului „Relația SPO cu angajatorii – eSPOR” – POCU /801/3/15/139164

Rezultatul selecției pentru ocuparea postului de coordonator județean în cadrul proiectului „Relația SPO cu angajatorii – eSPOR.

ANUNȚ privind organizarea selecției pentru ocuparea a șase posturi experți IT interni în cadrul proiectului „Relația SPO cu angajatorii – eSPOR” – POCU /801/3/15/139164