POCU/801/3/15/140092

În contextul evoluției continue înregistrate pe piața muncii, a devenit tot mai evidentă necesitatea creării unui mecanism care să asigure evaluarea și monitorizarea politicilor publice privind măsurile active și de formare profesională, precum și de anticipare a nevoilor de competențe, menite să garanteze o ofertă de forță de muncă în strânsă corelare cu cererea.

Pentru realizarea acestui obiectiv, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) a depus proiectul ReCONECT -Adaptare la Schimbare -Mecanism Integrat de Anticipare, Monitorizare, Evaluare a Pieței Muncii și Educației, pentru care contractul de finanțare în valoare de 19.119.659,47 lei a fost semnat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene la sfârșitul lunii decembrie 2020.

ReCONECT -Adaptare la Schimbare -Mecanism Integrat de Anticipare, Monitorizare, Evaluare a Pieței Muncii și Educației are durata de 24 de luni și este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 –2020, Axa prioritară 3–Locuri de muncă pentru toți, Obiective specifice: 3.10-Adaptarea structurilor SPO de la nivel național și teritorial prin introducerea unor noi instrumente / sisteme / proceduri / servicii / mecanisme etc. privind nevoile și dinamica pieței muncii/ corelarea cererii cu oferta de forță de muncă, monitorizarea indicatorilor relevanți din perspectiva pieței muncii, monitorizarea și evaluarea serviciilor furnizate de SPO, dezvoltarea bazei de date SPO cu tinerii NEETs, șomeri de lungă durată, grupuri vulnerabile și 3.11-Creșterea satisfacției clienților SPO, a diversității și gradului de cuprindere a serviciilor oferite angajatorilor și persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă.

Informare

Anunt privind organizarea concursului pentru ocuparea
posturilor de manager proiect si responsabil financiar in cadrul proiectului
ReCONECT-Adaptare la Schimbare-Mecanism Integrat de Anticipare, Monitorizare,
Evaluare a Pietei Muncii si Educatiei, POCU/801/3/15/140092

Anunt
privind organizarea selecției pentru ocuparea posturilor de experți IT
interni – proiect ReCONECT – Adaptare la Schimbare – Mecanism Integrat
de Anticipare, Monitorizare, Evaluare a Pieței Muncii și Educației –
POCU/801/3/15/ 140092

Anunt privind organizarea selectiei pentru ocuparea a 3 posturi de expert extern elaborare mecanism, in cadrul proiectului ReCONECT – Adaptare la Schimbare -Mecanism Integrat de Anticipare, Monitorizare, Evaluare a Pietei Muncii si Educatiei

ANUNȚ privind organizarea selecției pentru ocuparea posturilor de Experti tehnici interni, în cadrul proiectului ReCONECT – Adaptare la Schimbare – Mecanism Integrat de Anticipare, Monitorizare, Evaluare a Pieței Muncii și Educației

ANUNȚ selecție pentru ocuparea posturilor de experți interni elaborare mecanism, în cadrul proiectului ReCONECT – POCU/801/3/15/140092

ANUNȚ privind organizarea selecției pentru ocuparea postului de expert sesiuni de formare

ANUNT achizitionare de servicii pentru evenimente organizate in cadrul proiectului “ ReCONECT” – I –

ANUNT achizitionare de servicii pentru evenimente organizate in cadrul proiectului “ ReCONECT” – II –